30066 D Mason

0
30066 D Mason

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
107
Hastighet
102
Lynne
101
Fruktbarhet døtre
87
Andre sykdommer
105
Bein
107
Klauvhelse
92
Jur
88
Dødfødsler far til ku
106
Dødfødsler far til kalv
73
Kalvingsvansker far til ku
90
Kalvingsvansker far til kalv
101
Kryssretning
102
Vipp
Hellende
Krysshøyde
89
Lav
Høy
Kroppsdybde
90
Grunn
Dyp