30041 D Dundee

-10
30041 D Dundee

Produkter

Sterke egenskaper

Hastighet

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
108
Hastighet
109
Lynne
104
Fruktbarhet døtre
79
Andre sykdommer
87
Bein
87
Klauvhelse
71
Jur
91
Dødfødsler far til ku
89
Dødfødsler far til kalv
105
Kalvingsvansker far til ku
85
Kalvingsvansker far til kalv
91
Kryssretning
92
Vipp
Hellende
Krysshøyde
96
Lav
Høy
Kroppsdybde
93
Grunn
Dyp