30036 D Cresten

-23
30036 D Cresten

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
104
Hastighet
102
Lynne
104
Fruktbarhet døtre
74
Andre sykdommer
69
Bein
89
Klauvhelse
92
Jur
96
Dødfødsler far til ku
87
Dødfødsler far til kalv
99
Kalvingsvansker far til ku
98
Kalvingsvansker far til kalv
98
Kryssretning
95
Vipp
Hellende
Krysshøyde
103
Lav
Høy
Kroppsdybde
93
Grunn
Dyp