30100 CLEAR-ECHO OBSERVR OFFIE-ET

16
30100 CLEAR-ECHO OBSERVR OFFIE-ET

Produkter

Sterke egenskaper

Lynne

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
102
Hastighet
103
Lynne
108
Fruktbarhet døtre
103
Andre sykdommer
102
Bein
103
Jur
120
Kalvingsvansker far til ku
108
Kalvingsvansker far til kalv
103
Kryssretning
102
Vipp
Hellende
Krysshøyde
112
Lav
Høy
Kroppsdybde
97
Grunn
Dyp