1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

33820 3 Star OH Sharp Red

Importerte melkeraser / Holstein

33820 3 Star OH Sharp Red

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
126
Hastighet
96
Lynne
109
Fruktbarhet døtre
98
Bein
99
Jur
92
Kalvingsvansker far til ku
104
Kalvingsvansker far til kalv
101
Kryssretning
92
Vipp
Hellende
Krysshøyde
117
Lav
Høy
Kroppsdybde
113
Grunn
Dyp