73558 Hattori

136
73558 Hattori

Produkter

Sterke egenskaper

Hastighet

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
136
Hastighet
113
Fruktbarhet døtre
106
Bein
96
Jur
104
Krysshøyde
99
Lav
Høy
Kalvingsvansker far til kalv
97
Kalvingsvansker far til ku
102
Dødfødsler far til kalv
102