73593 GS Hoeri

Importerte melkeraser / Fleckvieh

134
73593 GS Hoeri

Produkter

Kommentar:

Tilgjengelig på sædrutene.
60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
127
Hastighet
95
Fruktbarhet døtre
117
Bein
112
Jur
122
Krysshøyde
104
Lav
Høy
Kalvingsvansker far til kalv
113
Kalvingsvansker far til ku
104
Dødfødsler far til kalv
107