Eierinsemineringskurs

Geno tilbyr insemineringskurs for bønder som ønsker å inseminere i egen besetning.

Full venteliste

På grunn av pandemien og lange perioder med stengte slakterier, har vi nå svært lang venteliste på eierinsemineringskurs. Derfor har vi nå fjernet påmeldingsskjemaet til vi har fått tilbudt kurs til de som allerede står på venteliste. 

Vi gjør alt vi kan for å tilby kurs så raskt som mulig, men forstår at det kan være en tålmodighetsprøve for mange av dere!

På slakteriene skal kursukene passe ut både i forhold til ressurser, dyretilgang og at det faktisk slaktes storfe hele uka. Vi er helt avhengige av den praktiske treningen vi kan få på slakteriene, og er svært glade for at de stiller opp for inseminasjonstrening. Vi kan ikke holde flere kurs årlig enn antall uker slakteriene tilbyr. Alle som står på venteliste vil få tilbud om kurs før nye kursdeltakere tas inn.

Når vi har tømt ventelista, legges det ut kursplan med mulighet for direkte påmelding til fastlagte kurs her på nettsida.

Kursprogram

Last ned og skriv ut kursprogram her

Kursavgift:

For medlemmer i Geno: Kr 20 000,-

For ikke-medlemmer: Kr 22 500,-. 

I tillegg må deltakerne selv bekoste reise til og fra kursstedet samt oppholdskostnader i forbindelse med kurset.

Når man har blitt satt opp på et kurs vil påmelding være bindende. Dette vil si at påmeldte som ikke møter ved kursstart, avbryter kurset eller ikke blir godkjent ved kursets slutt, blir belastet med full kursavgift.

Ved å sende inn skjemaet nederst på siden blir man satt opp på venteliste. Dette er ikke bindende. 

Generell informasjon om kurset 

Kurset går over en uke (5 dager) og inneholder både teori og praksis på levende dyr. Kursene holdes for tiden på Nortura sine slakterier på Rudshøgda, i Egersund og i Malvik.

Det er viktig å på forhånd tenke nøye gjennom årsaken/årsakene til at man ønsker å inseminere selv. Å lære seg å inseminere er vanskelig, og det kreves mengdetrening over tid for å bli trygg på teknikken. Det er store individuelle forskjeller i hvor raskt man lærer seg teknikken, og noen finner også ut at de ikke er komfortable med arbeidet.

I løpet av kursets 5 dager vil alle bli vurdert fortløpende med tanke på forståelse og progresjon i insemineringsteknikken. Kurset avsluttes med en praktisk eksamen hvor det vurderes om deltakeren har opparbeidet seg god nok praktisk og teoretisk kunnskap til å klare å inseminere selv. Hvis det blir vurdert at deltakeren ikke har opparbeidet seg de ferdighetene som kreves i løpet av kurset, vil vedkommende ikke bli godkjent av Mattilsynet som eierinseminør.

For å komme i gang med inseminering i egen besetning, må eierinseminørene kjøpe sædbeholder, sæd og nitrogen samt nødvendig utstyr hos Geno.

Eierinseminørkursene er populære, så det må påregnes noe ventetid for å få plass. Du kan sette deg på venteliste via skjemaet nedenfor.

Tillatelse til eierinseminering gis av Mattilsynet 

Tillatelse til eierinseminering er et forhold mellom den enkelte produsent og Mattilsynet. Geno sin rolle i dette er å tilby kurs som tilfredsstiller Mattilsynets krav til kursinnhold. Dette betyr at etter gjennomført kurs må den enkelte produsent selv søke Mattilsynet om tillatelse til å inseminere i egen besetning.

Les Mattilsynets krav for å få tillatelse til å inseminere i egen besetning her

Praktisk info

Kurstype

Hvor?

Nortura Rudshøgda, Nortura Malvik, Nortura Egersund

Pris medlem

20000

Pris ikke medlem