Eierinsemineringskurs

Geno tilbyr insemineringskurs for bønder som ønsker å inseminere i egen besetning. På grunn av koronasituasjonen settes det ikke opp flere kurs før tidligst høsten 2021. 

Last ned og skriv ut kursprogram her

Kursavgift:

For medlemmer i Geno: Kr 17 500,-

For ikke-medlemmer: Kr 20 500,-. 

I tillegg må deltakerne selv bekoste reise til og fra kursstedet samt oppholdskostnader i forbindelse med kurset.

Når man har blitt satt opp på et kurs vil påmelding være bindende. Dette vil si at påmeldte som ikke møter ved kursstart, avbryter kurset eller ikke blir godkjent ved kursets slutt, blir belastet med full kursavgift.

Ved å sende inn skjemaet nederst på siden blir man satt opp på venteliste. Dette er ikke bindende. 

Generell informasjon om kurset 

Kurset går over en uke (5 dager) og inneholder både teori og praksis på levende dyr. Kursene holdes for tiden på Nortura sine slakterier på Rudshøgda, i Egersund og i Malvik.

Det er viktig å på forhånd tenke nøye gjennom årsaken/årsakene til at man ønsker å inseminere selv. Å lære seg å inseminere er vanskelig, og det kreves mengdetrening over tid for å bli trygg på teknikken. Det er store individuelle forskjeller i hvor raskt man lærer seg teknikken, og noen finner også ut at de ikke er komfortable med arbeidet.

I løpet av kursets 5 dager vil alle bli vurdert fortløpende med tanke på forståelse og progresjon i insemineringsteknikken. Kurset avsluttes med en praktisk eksamen hvor det vurderes om deltakeren har opparbeidet seg god nok praktisk og teoretisk kunnskap til å klare å inseminere selv. Hvis det blir vurdert at deltakeren ikke har opparbeidet seg de ferdighetene som kreves i løpet av kurset, vil vedkommende ikke bli godkjent av Mattilsynet som eierinseminør.

For å komme i gang med inseminering i egen besetning, må eierinseminørene kjøpe sædbeholder, sæd og nitrogen samt nødvendig utstyr hos Geno.

Eierinseminørkursene er populære, så det må påregnes noe ventetid for å få plass. Du kan sette deg på venteliste via skjemaet nedenfor.

Tillatelse til eierinseminering gis av Mattilsynet 

Tillatelse til eierinseminering er et forhold mellom den enkelte produsent og Mattilsynet. Geno sin rolle i dette er å tilby kurs som tilfredsstiller Mattilsynets krav til kursinnhold. Dette betyr at etter gjennomført kurs må den enkelte produsent selv søke Mattilsynet om tillatelse til å inseminere i egen besetning.

Les Mattilsynets krav for å få tillatelse til å inseminere i egen besetning her

Praktisk info

Kurstype

Hvor?

Nortura Rudshøgda, Nortura Malvik, Nortura Egersund

Pris medlem

17500

Pris ikke medlem