Eierinsemineringskurs

Geno tilbyr insemineringskurs for bønder som ønsker å inseminere i egen besetning.

Full venteliste for eierinsemineringskurs

På grunn av pandemien og lange perioder med stengte slakterier, ble ventelista på eierinsemineringskurs svært lang. Påmeldingsskjemaet er derfor fjernet til vi har gitt tilbud om kurs til de som fortsatt står på venteliste. Vi gjør alt vi kan for å tilby kurs så raskt som mulig, men forstår at det kan være en tålmodighetsprøve for mange! 

I løpet av 2023, antakelig fra i høst, vil det bli mulighet til å melde seg på kurs igjen. Alle tilgjengelige kurs vil da legges på nettsidene, og det blir mulig å melde seg direkte på ønsket kurs.

Vi er helt avhengige av den praktiske treningen vi kan få på slakteriene, og er svært glade for at de stiller opp som vertskap for inseminasjonskursene. Antall kurs som settes opp avhenger i stor grad av dyretilgang, at det slaktes storfe hele uka og antall uker slakteriene tilbyr å være vertskap. 

Kursavgift:

For medlemmer i Geno: Kr 20 000,-

For ikke-medlemmer: Kr 22 500,-. 

Deltakerne selv bekoster reise og opphold i forbindelse med kurset.

Påmelding er bindende når det er tildelt kursplass på et konkret kurs. Påmeldte som ikke møter, avbryter kurset eller ikke blir godkjent ved kursets slutt, må betale full kursavgift.

Om kurset 

Kurset går over 5 dager og inneholder både teori og praksis på levende dyr. Kursene holdes på Nortura sine slakterier på Rudshøgda, i Egersund og i Malvik. Det er nødvendig å prioritere veterinærer som har fått jobb som inkluderer inseminering på kursene på Rudshøgda og Malvik, så der vil bare ledige plassene fylles av eierinseminører. I Egersund har vi kun eierinseminører på kurs.

Inseminering er et håndverk, og det kreves mengdetrening over tid for å bli trygg på teknikken. Det kan være greit å være forberedt på at dette er litt mer utfordrende enn det kan se ut når en rutinert veterinær eller tekniker er innom fjøset og inseminerer! Å være trygg på og vedlikeholde teknisk ferdighet er grunnlag for kravet om 50 1.gangsinsemineringer for å kunne bli eierinseminør.

I løpet av kursets 5 dager vil alle bli vurdert fortløpende med tanke på forståelse og progresjon i insemineringsteknikken. Kurset avsluttes med praktisk eksamen. Bestått eksamen er en forutsetning for eierinseminør-godkjenning fra Mattilsynet. Mattilsynet vil årlig følge opp at kravet om 50 1.gangsinsemineringer oppfylles. Blir antallet lavere, faller tillatelsen til inseminering i egen besetning bort.

For å komme i gang med inseminering i egen besetning, trenger du sædbeholder, nitrogen, sæddoser og nødvendig utstyr. Dette kan du bestille hos Geno i forbindelse med kurset.

Eierinseminørkursene er populære, så det må påregnes noe ventetid for å få plass. Du kan sette deg på venteliste via skjemaet nedenfor.

Tillatelse til eierinseminering gis av Mattilsynet 

Tillatelse til eierinseminering er et forhold mellom den enkelte produsent og Mattilsynet. Geno tilbyt kurs som tilfredsstiller Mattilsynets krav til kursinnhold. Etter gjennomført kurs må den enkelte produsent selv søke Mattilsynet om tillatelse til å inseminere i egen besetning.

Les Mattilsynets krav for å få tillatelse til å inseminere i egen besetning her

Eierinseminering og veterinærdekning

Mange steder i landet er det utfordring med veterinærdekning og vaktdeltakelse. En god veterinærtjeneste er avgjørende for husdyrholdet. Inseminering gir veterinærene i mange områder et litt sikrere næringsgrunnlag og bidrar til at antall deltakere i veterinærvakten blir tilstrekkelig til å opprettholde den. Mange produsenter og veterinærer opplever det også positivt og praktisk å møtes ved inseminering slik at andre småoppgaver kan utføres samtidig.

Det er mange grunner til å velge å inseminere selv, men det kan være fornuftig å tenke gjennom situasjonen for veterinærtilbudet før en søker. Kan bortfall av inseminering for veterinærene i området gjøre at veterinærtilbudet for produsentene blir vesentlig dårligere?

Praktisk info

Kurstype

Hvor?

Nortura Rudshøgda, Nortura Malvik, Nortura Egersund

Pris medlem

20000

Pris ikke medlem