Drektighetskontrollkurs

Geno arrangerer en-dags kurs i tidlig drektighetskontroll for veterinærer.

Kurs i tidlig drektighetskontroll – veterinærer 

Målet med kurset er at deltakerne skal få mest mulig trening og personlig oppfølging i å mestre 5-6 ukers drektighet (rektalundersøkelse – ikke ultralyd). 

Kursavgift: Kr 3 000,-.

Kurset starter kl. 10.00 og varer til kl. 17.00-18.00.

Midlertidig påmeldingsløsning for kurs

Geno bytter påmeldingsløsning for kurs. I overgangen kan du melde deg på til .

Fra i sommer/høst vil det bli mulig å melde seg på til det kurset en ønsker å ta via våre nettsider. 

Praktisk info

Kurstype

Hvor?

Østlandet, Vestlandet, Trøndelag, Nord-Norge, Rogaland, Sted ikke viktig

Pris medlem

3000

Pris ikke medlem