1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Ultralydkurs

Geno arrangerer en-dags kurs i ultralyd, med fokus på tidlig drektighetskontroll. Kurset er for veterinærer.

Bilde av to menn som gjennomfører ultralyd på ei ku i fjøset.
Ultralyd. Foto: Tjerand Lunde.

Målet med kurset er at deltakerne skal få grunnleggende kunnskap og trening i å mestre bruk av ultralyd til drektighetsdiagnostikk og seksuell helsekontroll.

Kurset starter med en times teoretisk gjennomgang av prinsipp, metodikk og ultralydbilder. Resten av kursdagen brukes til praktisk trening ute i besetninger hvor deltakerne stort sett jobber to og to. 
Kurset har maks 6 deltakere for å sikre deltakerne mest mulig trening og personlig oppfølging gjennom den praktiske treningen.

Planlagte kurs arrangeres når det er minst 5 påmeldte.

Kurset starter kl 10 og varer til kl 17-18.

Kursavgift: Kr 3 000,-.