Eierinsemineringskurs

Lesetid: ca 4 min

Geno tilbyr insemineringskurs for bønder som ønsker å inseminere i egen besetning.

Insemineringskurs første halvår 2024

Uke Sted
4 Egersund
5 Rudshøgda
10 Rudshøgda
15 Rudshøgda
16 Malvik
16 Egersund
17 Malvik
23 Malvik
24 Rudshøgda

Kurs for andre halvår legges ut i mars/april.

Kursene går over 5 dager.  

På Nortura Egersund er det 8 kursplasser, og kursene her er forbeholdt eierinseminører. Fulle kurs fjernes fra påmeldingsskjemaet.

Kursene på Nortura Rudshøgda og Nortura Malvik er forbeholdt veterinærer som har behov for å inseminere i jobb, men ledige plasser tildeles eierinseminører. Kursene har henholdsvis 6 og 8 kursplasser. Kursplass på Rudshøgda/Malvik tildeles tidligst 6 uker før kursstart.    

For å komme i gang med inseminering i egen besetning, trenger du sædbeholder, nitrogen, sæddoser og nødvendig utstyr. Dette kan du bestille hos Geno i forbindelse med kurset. 

Sædbeholder med strå.png
Beholder med sædstrå. Foto: Anne Hege Hunskaar Tajet.

Geno tar forbehold om at kurs kan avlyses dersom forhold vi ikke kan råde over skulle inntreffe, f.eks. begrenset tilgang på dyr, sykdom eller andre forhold utenfor vår kontroll på kursstedet.  

Kursinnhold

Teori:  
  • Inseminasjonsteknikk 
  • Inseminasjonsutstyr og sædbehandling 
  • Fruktbarhet, brunst og brunstkontroll 
  • Sædprodukt, NRF 
  • Informasjon om Geno, avl- og genetikkselskap
  • Møte med representant sædruta, praktisk orientering 

Praktiske øvelser på organ og levende dyr.  

Ins.kurs_organer.png
Praktiske øvelser på organer. Foto: Anne Hege Hunskaar Tajet.

Krav og påmelding 

Mattilsynet stiller krav om minst 50 1.gangsinsemineringer for å kunne være eierinseminør, og antallet 1.gangsinsemineringer kontrolleres årlig. Å være trygg på og vedlikeholde teknisk ferdighet er grunnlaget for kravet.

Kursdeltakerne vurderes fortløpende med tanke på forståelse og progresjon i insemineringsteknikken, og kurset avsluttes med praktisk eksamen. Bestått eksamen er en forutsetning for eierinseminør-godkjenning fra Mattilsynet.

Tillatelse til eierinseminering er et forhold mellom den enkelte produsent og Mattilsynet. Geno tilbyr kurs som tilfredsstiller Mattilsynets krav til kursinnhold. Etter gjennomført kurs må den enkelte produsent søke Mattilsynet om tillatelse til å inseminere i egen besetning. Søknaddskjema fylles ut i løpet av kurset, og kursholder sender søknadene til Mattilsynet.

Les Mattilsynets krav for å få tillatelse til å inseminere i egen besetning her

Etter hvert som insemineringskursene blir fulle, fjernes de som alternativ for påmelding. Årsplan for kurs legges i samarbeid med slakteriene, og nye kurs legges ut rundt årsskiftet. 

Kurset er utarbeidet i samarbeid med NMBU. Godkjenning forutsetter deltakelse på hele kurset.

Kursavgift

For medlemmer i Geno: Kr 23 500,-
For ikke-medlemmer: Kr 26 500,-. 

Deltakerne selv bekoster reise og opphold i forbindelse med kurset.

Påmelding er bindende når det er tildelt kursplass på et konkret kurs. Påmeldte som ikke møter, avbryter kurset eller ikke blir godkjent ved kursets slutt, må betale full kursavgift.

Eierinseminering og veterinærdekning

Det er mange grunner til å velge å inseminere selv, men det kan være fornuftig å tenke gjennom situasjonen for veterinærtilbudet før en søker. Mange steder i landet er det utfordring med veterinærdekning og vaktdeltakelse. Kan bortfall av inseminering for veterinærene i området gjøre at veterinærtilbudet for produsentene blir vesentlig dårligere?