Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Eierinsemineringskurs

Lesetid: ca 4 min

Geno tilbyr insemineringskurs for bønder som ønsker å inseminere i egen besetning.

Det holdes 9 insemineringskurs første halvår 2024. Alle er nå fulle.

Insemineringskurs andre halvår 2024

Uke Sted Info
33 Malvik Ventelisteplass
38 Egersund Fullt
40 Rudshøgda Kun for eierinseminører
43 Egersund Kun for eierinseminører
45 Rudshøgda Ventelisteplass
48 Malvik Ventelisteplass
49 Rudshøgda Ventelisteplass

Klikk på kursstedet for å komme til påmelding.

Kursene i Egersund er forbeholdt eierinseminører, og påmelding er åpen. Kursene har 8 kursplasser.

Kursene på Nortura Rudshøgda og Nortura Malvik er forbeholdt veterinærer som har behov for å inseminere i jobb. Påmelding til ledige plasser åpnes for eierinseminører 6 uker før kursstart. Kursene har henholdsvis 6 og 8 kursplasser.

Kursene går over 5 dager.  

For å komme i gang med inseminering i egen besetning, trenger du sædbeholder, nitrogen, sæddoser og nødvendig utstyr. Dette kan du bestille hos Geno i forbindelse med kurset. 

Sædbeholder med strå.png
Beholder med sædstrå. Foto: Anne Hege Hunskaar Tajet.

Geno tar forbehold om at kurs kan avlyses dersom forhold vi ikke kan råde over skulle inntreffe, f.eks. begrenset tilgang på dyr, sykdom eller andre forhold utenfor vår kontroll på kursstedet.  

Kursinnhold

Teori:  
  • Inseminasjonsteknikk 
  • Inseminasjonsutstyr og sædbehandling 
  • Fruktbarhet, brunst og brunstkontroll 
  • Sædprodukt, NRF 
  • Informasjon om Geno, avl- og genetikkselskap
  • Møte med representant sædruta, praktisk orientering 

Praktiske øvelser på organ og levende dyr.  

Ins.kurs_organer.png
Praktiske øvelser på organer. Foto: Anne Hege Hunskaar Tajet.

Krav og påmelding 

Mattilsynet stiller krav om minst 50 1.gangsinsemineringer for å kunne være eierinseminør, og antallet 1.gangsinsemineringer kontrolleres årlig. Å være trygg på og vedlikeholde teknisk ferdighet er grunnlaget for kravet.

Kursdeltakerne vurderes fortløpende med tanke på forståelse og progresjon i insemineringsteknikken, og kurset avsluttes med praktisk eksamen. Bestått eksamen er en forutsetning for eierinseminør-godkjenning fra Mattilsynet.

Tillatelse til eierinseminering er et forhold mellom den enkelte produsent og Mattilsynet. Geno tilbyr kurs som tilfredsstiller Mattilsynets krav til kursinnhold. Etter gjennomført kurs må den enkelte produsent søke Mattilsynet om tillatelse til å inseminere i egen besetning. Søknaddskjema fylles ut i løpet av kurset, og kursholder sender søknadene til Mattilsynet.

Les Mattilsynets krav for å få tillatelse til å inseminere i egen besetning her

Etter hvert som insemineringskursene blir fulle, fjernes de som alternativ for påmelding. Årsplan for kurs legges i samarbeid med slakteriene, og nye kurs legges ut rundt årsskiftet. 

Kurset er utarbeidet i samarbeid med NMBU. Godkjenning forutsetter deltakelse på hele kurset.

Kursavgift

Kr 25 000,- 

Deltakerne selv bekoster reise og opphold i forbindelse med kurset.

Påmelding er bindende når det er tildelt kursplass på et konkret kurs. Påmeldte som ikke møter, avbryter kurset eller ikke blir godkjent ved kursets slutt, må betale full kursavgift.

Eierinseminering og veterinærdekning

Det er mange grunner til å velge å inseminere selv, men det kan være fornuftig å tenke gjennom situasjonen for veterinærtilbudet før en søker. Mange steder i landet er det utfordring med veterinærdekning og vaktdeltakelse. Kan bortfall av inseminering for veterinærene i området gjøre at veterinærtilbudet for produsentene blir vesentlig dårligere?