Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Uttak av GS-prøver ved merking av kalv - innføres i september

Lesetid: ca 1 min

I september 2024 innføres muligheten for uttak av ørevev til GS-testing i forbindelse med merking av nyfødte NRF-kvigekalver. Produsenter som ønsker å benytte seg av dette bør vente med større bestillinger av øremerker til september.

Bestilling av denne type merker gjennomføres på OS ID/MSD Animal Health sine sider på samme sted som det vanligvis bestilles øremerker.  

Erstatter grønne GS-merker for kvigekalver

Øremerket i høre øre blir som før, mens det elektroniske øremerket som settes i venstre øre kan bestilles med uttak av ørevev i samme prosess som merket settes i øret til kalven.

Ved bruk av slike merker er det ikke lenger nødvendig å bestille grønne GS-merker til nyfødte NRF-kvigekalver. De grønne GS-merkene skal imidlertid fremdeles benyttes til blant annet seminokseemner, bestilling av genotyping for eldre NRF-kuer og ellers for produsenter som ikke ønsker å benytte seg av den nye løsningen.  

Vente med å bestille til september

Produsenter bør drøye større bestillinger av øremerker frem til september, dersom de ønsker å benytte den nye løsningen for uttak av ørevev straks vi åpner opp for dette. 

Genotyping av NRF-hunndyr