Utdeling av sædstrå som premie

På møter i markedsukene vi har rundt omkring i landet deles det ut to gratis REDX-strå som premie til vinnere av Quiz.

Dosene skal tas fra deres beholder og dere rapporterer dette som produsenteid sæd. Dette betyr at dosene ikke skal bestilles i Geno sin nettbutikk, men tas direkte fra deres beholder.

Kun REDX kjønnsseparert sæd

Det er også slik at dette dreier seg om REDX-doser og ikke doser fra andre raser. Vi vil  presisere dette ytterligere i informasjonen som sendes ut sammen med premie-dosene.