Undersøkelse om bruk av egne sædbeholdere

Stadig flere produsenter kjøper sin egen sædbeholder. Geno ønsker å vite mer om bakgrunnen for dette og sender derfor ut en undersøkelse til samtlige medlemmer.

I forbindelse med at Geno, TYR og TINE ser at det er en økende grad av produsenter som går til innkjøp av egne sædbeholdere, sendes det onsdag 30. november 2022 ut en undersøkelse om temaet.

Hensikten med undersøkelsen

Målet er å identifisere hvor mange som har, og vurderer egen beholder, samt hvorfor. I tillegg ønsker vi å vite hvordan vi kan følge opp denne kundegruppen best mulig i fremtiden.

Undersøkelsen sendes ut til samtlige medlemmer i Geno og svarfristen er satt til 12. desember.

Les om kjøp av egen sædbeholder.

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.