1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Tips til produkter i nettbutikken for utstyr og hjelpemidler?

Har du idéer til produkter Geno kan tilby i nettbutikken for utstyr og hjelpemidler? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Vi vil gjerne ha inn idéer fra dere som er mye ute hos våre kunder. Er det noen produkter du tenker kan være nyttig og fint å profilere med Geno-logo og selge via Genoshop?

Kalveflasker og kalvedekken er eksempler på produktforslag som vi har mottatt.

Meld inn til Geno

Meld dine idéer inn til Kristin Mengshoel på e-post:

Genoshop - Genos nettbutikk for utstyr og hjelpemidler