Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Tining av ulike typer sæd

Lesetid: ca 2 min

Riktig sædhåndtering med hurtig tining er viktig for alle typer sædstrå. Her kommer en oppdatering om tinerutiner for kjønnsseparert sæd, SpermVitalsæd og ordinær sæd.

Skader på spermier oppstår både under frysing og tining. Sædstråene får en relativt hurtig frysekurve under innfrysingen, og for å unngå skade på cellene, kreves også en hurig tinekurve. Tinekurven er avhengig av temperatur og tid.

Hurtig tining er viktig for alle typer sædstrå

 • Tinevannet i termosen skal holde +36-38°C.
 • Sædstrå med kjønnseparert sæd skal tines i minst 40 sekunder, og det skal gå maksimum 5 minutter fra strået legges i termos til inseminering.
 • Sædstrå med konvensjonell sæd skal tines i minimum 1 minutt, og det skal gå maksimum 1 time fra strået legges i termos til inseminering.
 • Sædstrå med SpermVital skal tines i minimum 1 minutt, og det skal gå maksimum 15 minutter fra strået legges i termos til inseminering.
 • Kontrollér alltid temperaturen på tinevannet før tining av strå.
 • Sylinderen holdes 5 cm under halsåpningen på sædbeholder, ikke mer enn 5-10 sek. Dette krever god oversikt i egen dunk. Dersom det er behov for mer tid til å lete – senk sylinderen ned i nitrogenet før nytt forsøk. Bruk gjerne lommelykt eller hodelykt i den mørke årstida.
 • Sørg for rask overføring fra nitrogen til termos. Løsne korken i termosen før sædstrået tas opp fra dunken.
 • For optimal tining, ikke tine mer enn 3 strå samtidig. Flere strå gir for stort temperaturfall i tine-gobletten.
 • Stabil temperatur (+36-38°C) helt inn i kua.
 • Rask montering etter avtørking av hele strået (glem ikke å kontrollere oksenr. før montering!)
 • Legg inseminatoren i en plasthanske innenfor klærne for å holde riktig temperatur fra lading av inseminator til inseminering.

Inseminasjon med kjønnsseparert sæd – nøyaktighet enda viktigere!

Den kjønnsseparerte sæden har betydelig færre spermier i sædstrået enn den ordinære sæden. Derfor er det ekstra viktig at denne sæden blir behandlet optimalt under tining og inseminasjon. For godt resultat med kjønnsseparert sæd, bør kua/kviga vise god brunst og ha god fruktbarhet, og inseminasjon bør skje seint i brunsten. 

Les her om oksesæd som Geno tilbyr.