1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

TINEs dyrevelferdspris 2023

Vet dere om noen gode kandidater til TINEs dyrevelferdspris 2023? Nå er det mulig å foreslå kandidater.

Dere som er ute hos produsenter og inseminerer vil ha et godt grunnlag for å kunne nominere kandidater til denne prisen.

Dyrevelferdsprisen tildeles en produsent/driftsenhet som utmerker seg med særlig god dyrevelferd, og som gjennom drifta på gården og holdninger og atferd bidrar til å styrke tilliten til TINE og norsk melk.

Les mer om TINEs dyrevelferdspris på TINE sine medlemssider.

Det kan meldes inn kandidater frem til 31. mars 2023.

Her er skjema for nominasjon av kandidater.