1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Tilgjengelighet av kjøttfe på sædrutene

Lesetid: ca 1 min

Fjorårets ungokser av kjøttfe er ikke tilgjengelig på sædruta. Det er kun gjeldende ungokser av kjøttfe, kjøttfeokser anbefalt brukt på melkeku og eliteokser av kjøttfe som er tilgjengelig på sædrutene.

Grunnen til at vi spesifiserer dette er at det har vært litt forvirring omkring hva som skal være tilgjengelig på sædrutene av ulike kategorier av kjøttfe.

Feil i oksekatalogen for kjøttfe

Ved en feil er det oppført i oksekatalogen for kjøttfe at fjorårets ungokser av kjøttfe skal være tilgjengelig på sædrutene. Dette er desverre feil. Det er altså kun gjeldene kjøttfe ungokser, kjøttfeokser anbefalt brukt på mjølkeku og kjøttfe eliteokser som er tilgjengelig på sædrutene.

Tilgang til fjorårets kjøttfeokser

Dersom du har doser av fjorårets ungokser av kjøttfe igjen i beholderen, kan disse brukes.

Gamle ungokser, bruksokser og utgåtte eliteokser kan spesialbestilles i nettbutikken av kunder som ønsker dette.