1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Takk for samarbeidet!

Nok et innholdsrikt avlsår er tilbakelagt. Med blant annet ny veterinæravtale på plass og fremdrift i arbeidet med økt kundetilfredshet, vil Geno takke for innsatsen og samarbeidet i 2021.

Veterinæravtalen på plass

Ny hovedavtale og beholderavtale er nå vedtatt i styrene i Veterinærforeningen og Geno. Vi er veldig glade for at vi har fått disse avtalene på plass. Det vil bli sendt ut mer informasjon om dette til inseminerende veterinærer på e-post før jul.

Et spennende nytt år

Arbeidet med å få bedre samsvar mellom avlsplaner og innholdet i beholderne fortsetter i 2022. Lykkes vi med dette vil vi oppnå å redusere svinnet, få mer tilfredse kunder og større avlsframgang.

Vi satser på et godt og fruktbart samarbeid i 2022 også og ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Tilbake til nytt for veterinærer og seminteknikere.