Takk for samarbeidet!

Nok et innholdsrikt avlsår er tilbakelagt. Med blant annet ny veterinæravtale på plass og fremdrift i arbeidet med økt kundetilfredshet, vil Geno takke for innsatsen og samarbeidet i 2021.

Veterinæravtalen på plass

Ny hovedavtale og beholderavtale er nå vedtatt i styrene i Veterinærforeningen og Geno. Vi er veldig glade for at vi har fått disse avtalene på plass. Det vil bli sendt ut mer informasjon om dette til inseminerende veterinærer på e-post før jul.

Et spennende nytt år

Arbeidet med å få bedre samsvar mellom avlsplaner og innholdet i beholderne fortsetter i 2022. Lykkes vi med dette vil vi oppnå å redusere svinnet, få mer tilfredse kunder og større avlsframgang.

Vi satser på et godt og fruktbart samarbeid i 2022 også og ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Tilbake til nytt for veterinærer og seminteknikere.