Sommermelk-kampanje gir resultater

Lesetid: ca 1 min

Sommermelk-kampanjen ga umiddelbare resultater med en kraftig økning i antall inseminasjoner for juni måned. Andel REDX solgt har også økt i perioden.

Bilde av tre kyr på beite med fjell, fjord og gårdsbruket i bakgrunnen.
Sommermelk-kampanjen har gitt resultater. Foto: Turi Nordengen.

En økning av antall inseminasjoner i juni på 12,2 prosent sammenlignet med i fjor er svært bra. For juli og august ble det også en økning i forhold til det som var budsjettert.

Den kraftige økningen i antall inseminasjoner i sommermånedene er helt fantastisk, uttrykker leder for kunde- og medlemstjenester Hans Storlien.

Flere solgte REDX-doser

Andelen REDX økte også. Med 51 prosent flere solgte REDX doser i kampanjeperioden, må vi si oss svært fornøyd. Da håper vi også at vi når målet med flere fødte kvigekalver som i neste omgang kan gi mer mjølk på mjølketankene i sommermånedene. Grunnlaget for dette er iallefall lagt.

Takk til dere som inseminerer for å støtte opp om sommermelk-kampanjen og bidra til gode resultater!

Sommermelk og gode avlsdyr hører sammen