Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Rutiner ved inseminering med REDX

For å kvalitetssikre rutinene ved inseminering med REDX har vi noen justeringer av prosedyrene for tining, lading og inseminering.

  1. Vær nøye med temperaturen på tinevannet. Den skal ligge på 37 grader +/- 1 grader, altså mellom 36 grader og 38 grader. Sjekk alltid temperaturen på tinevannet før tining av REDX doser. 
  2. Legg opp til så kort tid i tinevannet som mulig. Ved inseminering av flere kyr, prioriter de som skal ha REDX først. 
  3. REDX er spesielt følsom for temperatursvingninger etter tining. Forvarming av inseminator er derfor viktig. Ikke for varmt og ikke for kaldt, men kroppstemperatur. 
  4. Plasser alltid inseminatoren i en hanske og legg den inn på kroppen når den transporteres fra kofferten til kua.  
  5. Fra REDX dosen er tatt opp fra tinevannet, bør det insemineres raskest mulig. Det bør ikke gå mer enn 5 minutter til dosen er i skjeden til kua. Når dosen først er i skjeden, er det god tid til å passere cervix og deponere på riktig plass. 

Et stort fall i sæddosens temperatur fra dosen tas opp av tinevannet til den er plassert i skjeden på kua vil ha negativ påvirkning på antall levedyktige celler i en REDX dose. Det er derfor ekstra viktig å holde dosen varm i dette tidsintervallet.  

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.