1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Rutiner for tining av sæd

Lesetid: ca 2 min

Riktig sædhåndtering med hurtig tining er viktig for alle typer sædstrå. Her kommer en påminnelse om tiningsrutiner for kjønnsseparert sæd, SpermVitalsæd og ordinær sæd. 

Skader på spermier oppstår både under frysing og tining. Sædstråene får en relativt hurtig frysekurve under innfrysingen, noe som også krever en hurtig tinekurve for å unngå skader på cellene. Tinekurven er avhengig av temperatur og tid.

Hurtig tining er viktig for alle typer sædstrå

Geno ønsker å minne om følgende:

  • Tinevannet i termosen skal holde +36-38°C. Sædstrå med kjønnsseparert sæd skal tines i minimum 40 sekunder. For konvensjonell sæd og SpermVital er minimumstiden i tiningsvannet 1 minutt. Disse minimumstidene vil i praksis oftest være oppfylt. I de tilfellene hvor det er sædbeholder på gården, er det grunn til å være oppmerksom på om tiningen varer lenge nok.
  • Temperaturen på tinevannet skal kontrolleres hver gang et sædstrå skal tines. Husk å løsne korken i termosen før sædstrået tas opp fra dunken.
  • Løft ikke sylinderen mer enn 5 cm under halsåpningen, og den skal ikke holdes der lenger enn 5-10 sek. Dette krever god oversikt i egen dunk. Dersom du trenger mer tid til å lete – senk sylinderen ned i nitrogenet før nytt forsøk. Bruk gjerne lommelykt eller hodelykt i den mørke årstida.
  • Rask overføring fra nitrogen til termos. Gode rutiner gir rask tining, noe som er nødvendig for at flest mulig spermier skal overleve.
  • For å få en optimal tining, bør det ikke tines mer enn 3 strå samtidig for å unngå for stor temperatursenking i tine-gobletten.
  • Stabil temperatur (+36-38°C) helt inn i kua.
  • Rask montering etter avtørking av hele strået (glem ikke å kontrollere oksenr. før montering!)
  • For kjønnsseparert sæd bør det ikke gå lenger enn 5 minutter fra man har lagt strået i termosen til inseminering. For SpermVital er tilsvarende anbefalt maksimumtid 15 minutter, mens for konvensjonell sæd kan det gå en time fra man har lagt strået i termosen til inseminering.
  • I kalde omgivelser og lang avstand fra montering til ku, legg inseminatoren i en plasthanske og putt den innenfor klærne.

Inseminasjon med kjønnsseparert sæd – nøyaktighet enda viktigere!

Den kjønnsseparerte sæden har betydelig færre spermier i sædstrået enn den ordinære sæden. Derfor er det ekstra viktig at denne sæden blir behandlet optimalt under tining og inseminasjon. Det er generelt også viktig at dyr som insemineres med kjønnsseparert sæd viser god brunst og har god fruktbarhet.

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.