Oversikt over privateid sæd i DHP

Privateide spesialbestilte doser var ikke med i oversikten over innhold i beholder i visningen i Dyrehelseportalen da dette ble innført. Nå er det på plass og du kan derfor få full oversikt over innholdet i beholderne i Dyrehelseportalen.

Oversikten ligger under egen arkfane som heter Spesialbestillinger.

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.