Nye inseminørnummer

Som følge av endringer i nummerserier hos Mattilsynet måtte Geno endre nummerseriene for eierinseminører og seminteknikere. Dette har ingen praktisk betydning utover at disse inseminørnummerne nå har fem siffer istedenfor 4.

Denne endringen gjelder altså eierinseminørene (inseminørnummer 4200-4999) og seminteknikerne (inseminørnummer 2000-2999).

Fra fire til fem siffer

Endringen er at disse seriene har fått et 4-tall lagt til i starten av nummeret. Disse inseminørnumrene vil altså ha fem siffer i Geno sine systemer. Resten av nummeret forblir uendret.

Ingen praktisk betydning

Dette har ingen praktisk betydning utover at det nå er fem siffer. Det er ikke noe dere trenger å gjøre. Dyrehelseportalen og Geno sine systemer er tilpasset de nye nummerseriene. Beholdernummer er uendret.