Nye brukere får ny type produsentnummer

Du har sikkert oppdaget at nye brukere har fått ny type produsentnummer, som starter med 24. Endringen innebærer at det ikke lenger er mulig å lese fylkes-, kommune- og gårdsnummer ut fra produsentnummeret.

Fra 15. november 2023 overtok Landbrukets Dataflyt ansvaret for produsentnummer fra Landbruksdirektoratet. 

I den forbindelse tildeles nå løpende produsentnummer som ikke lenger viser fylkes-, kommune- og gårdsnummer. De nye produsentnummerne starter med 24 og har fortsatt det samme formatet med 10 sifre. Denne endringen påvirker ikke eksisterende produsentnumre, de beholdes som de er.

Nye brukere får altså tildelt neste ledige nummer uavhengig av gårdens geografiske beliggenhet.

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere