Ny kjøremodell for veterinærer

I samarbeid med Den Norske Veterinærforening er planen for innføring av ny kjøremodell på plass. Det tas sikte på at modellen kan tre i kraft høsten 2023 etter et års utprøving.

Vi har fått noen henvendelser med spørsmål om når den nye kjøremodellen for veterinærer trer i kraft.

Bidra med gode data

Kjøremodellen vil være under utprøving et helt år før vi vurderer resultatet for hvert enkelt område. Dette betyr at vi kjører prøveperioden ut februar 2023. Alle oppfordres til å bidra med så gode data som mulig i prøveperioden. Samtlige reiser med semin skal rapporteres slik at vi får så gode data som mulig når vi skal bearbeide dataene.

Prøveperiode før innføring

Veterinærforeningen og Geno vil bearbeide dataene sammen. Resultatene vil bli kommunisert ut etter bearbeiding av data fra prøveperioden. Vi tar sikte på at modellen kan tre i kraft fra høsten 2023 hvis ikke uforutsette ting skulle inntreffe. Dette vil også gi oss tid til å kunne informere grundig om endringen. Dere vil få nærmere informasjon etter hvert, men det vil som sagt ikke foreligge resultater som kan deles før etter at prøveperioden er over; 1.mars.

Tilbake til nytt for veterinærer og seminteknikere.