1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Ny avregning til veterinærer

Lesetid: ca 1 min

Geno SA har høsten 2021 arbeidet med å få på plass et nytt system for avregning til veterinærer. Dette skyldes at vårt eksisterende system ikke lenger oppdateres, og blir lagt ned fra programleverandøren i 2022.

I prinsippet vil ikke dette føre til vesentlige endringer, med unntak av at bilaget er en «Avregning» og ikke et lønnsbilag.

Hva er nytt?

Det vil nå bli lettere å kontrollere oppgjøret i forbindelse med insemineringer på hverdager, helg osv. Dette fordi artiklene som det honoreres etter vil synliggjøres på avregningen.

Hva som i tillegg vises på avregningen:

  • Hvilken måned tjenesten er utført
  • Hvilke tjenester det honoreres for
  • Hvilken sats pr tjeneste
  • Hva som utbetales totalt denne måneden
  • Hva som er utbetalt hittil i år

Alle satser er netto satser, og de som er registrert for mva; får beløpet + mva.

Datering og utbetaling

Oppgjøret vil være datert siste dagen i måneden, og oppgjøret vil bli utbetalt den 15. i inneværende måned. Som eksempel vil oppgjør for tjenester utført i januar være datert 31.01. og utbetales 15. februar.

Fremkommer i veterinærens navn

Avregningen vil alltid komme i veterinærens navn og avregnes på veterinæren sitt organisasjonsnummer. For veterinærer som kjører på oppdrag for andre, vil denne fortsatt komme i veterinærens navn, men her er det organisasjonsnummeret til virksomheten de kjører for som framkommer på avregningen. Disse veterinærene har i tillegg oppdatert adressefelt som inneholder navnet på den virksomheten det gjelder.

Den nye avregningen benyttes som regnskapsbilag for mottaker.

Årsoppgave med 13 perioder

I forbindelse med 2021- innrapportering (også kalt årsoppgave), ble det også tatt med tjenester utført i desember 2021, selv om de ikke ble utbetalt før i januar 2022. Dette har derfor medført at veterinærer som har levert tjenester hver måned i 2021 får innrapportert 13 perioder i 2021.

Årsoppgaven til veterinærene inneholder utbetalt beløp eksl. mva.

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.