Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Leveringsbetingelser for semintjenester

Lesetid: ca 1 min

I Geno sine bestillings- og leveringsbetingelser for sæd og embryo er det lagt til noen punkter angående inseminasjonstjenesten. Dette gjelder erstatningsansvar knyttet til unormalt mye omløp.

Erstatning ved bruk av sæd av feil rase har vært inkludert i leveringsbetingelsene tidligere. Det som er lagt til nå er følgende:

Ved unormalt mye omløp knyttet til inseminørfeil eller feil på oksesæd, kan produsenten stille krav om kompensasjon.​

Kravet må stilles innen 6 mnd etter inseminering.​

Kompensasjon er begrenset til nye sæddoser av samme genetisk kvalitet. Antall doser tilsvarer antall registrerte omløp innenfor den perioden hvor de rapporterte inseminasjonene er utført av aktuell inseminør eller med aktuell okse.​

Med unntak av krav om levering av nye sæddoser i tilfeller som nevnt over, kan Geno, uavhengig av årsak, ikke holdes erstatningsansvarlig for økonomiske tap produsenten (kunden) måtte lide som følge av manglende drektighet, eller andre feil som følge av insemineringstjenesten, leveransen av sæd eller veterinærens/seminteknikerens opphold hos produsenten. Ansvarsbegrensningen omfatter både direkte og indirekte tap. ​

Her finner du oversikt over alt som inngår i bestillings- og leveringsbetingelsene.

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.