1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Legge til doser i varebeholdningen

Lesetid: ca 3 min

Mandag 30. oktober 2023 lanseres det en ny og lenge etterspurt funksjon i Dyrehelseportalen hvor du kan legge til doser i varebeholdningen din.

Du vil da kunne legge til "Geno-eide" doser, og doser som er eid av en produsent. Dette gjelder alle sædvarianter og er uavhengig av om oksen finnes i beholderen fra før. Oksen må ha et norsk stamboknummer for å kunne legges til varebeholdningen. 

Slik gjør du det

For å legge til eller kassere doser, klikker du på "Registrer" og deretter "Varebeholdning" som vist i skjermbildet under.

image3tals.png

Du vil da komme til visningen under, og under "handling" velger du om du vil legge til eller kassere doser. Du kan også legge til produsenteide doser. Da må du legge til produsenten i feltet “Eier av produsenteid sæd”. 

imageapdeq.png

Løsning for private beholdere kommer seinere

Muligheten til å legge til doser gjelder ikke private beholdere per nå. Det jobbes med å lage en løsning for dette også som vil bli lansert ved et seinere tidspunkt.

Produsenteide doser vises kun for aktive produsenter

En annen endring som kommer nå på mandag, er at vi ikke lenger vil vise produsenteide doser i varebeholdningen til en semintekniker eller veterinær, dersom produsenten ikke lenger er aktiv i Genos registre. 

Vi har fått tilbakemeldinger på at det har vært noen avvik på varebeholdningen, og vi har ønsket å forbedre nøyaktigheten her, særlig når det kommer til produsenteide doser. Vi vil nå lansere endringer som gjør at vi med høyere presisjon kan si hvilken produsent/bedrift som har kjøpt dosene. Dette kan medføre at det blir noen endringer på varebeholdningen slik den er i dag. Ved eierskifter vil vi ikke overføre "restlager" fra gammel til ny eier.