1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Kjønnsseparerte hannceller kjøttfe

Lesetid: ca 0 min

Det er nå kjønnsseparert sæd av hannceller på lager av flere kjøttferaser. Lageret er begrenset og det kan fort gå tomt for enkeltokser, men det jobbes kontinuerlig med å få inn mer.

Det er begrenset lagerbeholdning da det er vanskelig å få tak i Y-semin. Årsaken er at etterspørselen internasjonalt er stor, men vi jobber hele tiden med mange leverandører for å få inn mer Y-semin på lager.

Bestilles i nettbutikken

Se oversikt over hvilke kjøttfeokser som til enhver tid har Y-semin i nettbutikken på geno.no. NB! Vær oppmerksom på at noen kjøttfeokser har hannceller (Y-semin) og andre kjøttfeokser har hunnceller (X-semin). Dette går frem i oversikten.

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.