Kjønnsseparerte hannceller kjøttfe

Lesetid: ca 1 min

Det er nå kjønnsseparert sæd av hannceller på lager av flere kjøttferaser. Lageret er begrenset og det kan fort gå tomt for enkeltokser, men det jobbes kontinuerlig med å få inn mer.

Det er begrenset lagerbeholdning da det er vanskelig å få tak i Y-semin. Årsaken er at etterspørselen internasjonalt er stor, men vi jobber hele tiden med mange leverandører for å få inn mer Y-semin på lager.

Følgende raser og okser har nå Y-semin:

Rase Okser
Charolais 70212 VB Pharmer, 70213 Nestor
Hereford 71126 VB Wandil
Aberdeen Angus 74097 VB Aberdeen, 74085 Nanook av Høystad
Limousin 72226 Gimli
Blonde d’Aquitane  75036 Hashtag, 75038 Glacon
Simmental 73149 VB Chaplin PP

 

Hanndyrsæd av kjøttfe bestilles i nettbutikken på geno.no.

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.