Insemineringsforsøk med ny sædfortynner

Lesetid: ca 0 min

Nå i desember starter Geno et insemineringsforsøk som sammenligner standardfortynneren (Biladyl) med en ny sædfortynner (OptiXcell). I enkelte sædbeholdere vil det derfor i en periode framover finnes forsøkssæd.

Geno ønsker å optimere produksjonen av sæddoser og i desember 2020, innleder vi et insemineringsforsøk som sammenligner standardfortynneren (Biladyl) med en ny sædfortynner (OptiXcell). Tidligere forsøk i andre land har vist at OptiXcell gir god fruktbarhet.

Seminbeholdere med forsøkssæd

I enkelte seminbeholdere vil det fra desember 2020 og noen måneder ut i 2021 finnes forsøkssæd, som kan skille seg fra standard sæd ved at den har en lysere farge. Til tross for denne fargeforskjellen, er det viktig at alle doser insemineres som normalt. Utover en mulig fargeforskjell vil ikke sædstråene med forsøksdosene skille seg fra standard sæd.

Viktig å rapportere inn riktig batchnummer

Rapportering av inseminering skal skje som normalt, og det er særlig viktig at riktig batchnummer noteres. Geno vil oppdatere i denne info-kanalen når resultatene er på plass.

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.