Inseminering i kombinasjon med sykebesøk

Lesetid: ca 1 min

Det er nå vedtatt endringer med tanke på kostnad rundt insemineringsbesøk i kombinasjon med sykebesøk for fruktbarhetsrelaterte sykdommer. Endringen trer i kraft 19. oktober.

Et nytt vedtak ble fattet i Genos styre 15.10.20:

Ved samtidig inseminering og behandling med en eller flere av følgende sykdomskoder, regnes besøket som et insemineringsbesøk og ikke sykebesøk. Fellesskapet for inseminering vil dermed bære kjørekostnadene.

331 – Anøstrus

332 – Brunstsynkronisering

333 – Bør – skjede- og egglederbetennelse

334 – Eggstokkcyster

340 – Stille brunst

341 – Symptomløs omløping

344 – Indusert abort

Det er derfor nå viktig at det ikke faktureres dobbel kjøring når behandling etter disse sykdomskodene er utført.

Ordningen gjelder fra og med 19.10.20. Inntil vi får på plass en teknisk løsning for å fange opp disse kodene sammen med inseminering, betales honorar for slike besøk ut etter gammel sonetakst. Dvs. en inseminering i kombinasjon med kode 331 i sone 4 godtgjøres med kr 310,- (kr 120,- tilsv. 7,7 km kjøring), tilsvarende besøk i sone 7 vil godtgjøres med kr 501,- (kr 310,- tilsv. 20 km kjøring).

Når den tekniske løsningen er på plass honoreres slike besøk på lik linje med et ordinært insemineringsbesøk og reell merkjøring for inseminering vil godtgjøres.

Les om rapportering i DHP her