Inseminasjon med endoskopteknikk

Lesetid: ca 1 min

Flere firma leverer nå utstyr til AI med endoskopteknikk. Geno har prøvd ut 3 ulike AI-endoskop og arrangerte et begrenset testkurs i august.

 

Endoskopet gir et klart bilde av portio, og det gjør det enkelt å finne åpningen i cervix. Teknikken er vesentlig raskere å lære enn tradisjonell teknikk.

Samme deponeringssted

Leverandørene angir at cervix kan passeres med inseminator uten rektalisering i ca 50% av tilfellene. Fri inseminatorlengde er 11-12 cm. Vi har undersøkt nærmere 100 slakteorgan og funnet at deponeringssted vil bli som ved korrekt inseminering med tradisjonell teknikk. Det er også gjort kontroller på deponeringssted ved inseminering på levende dyr.  

Gode tilbakemeldinger

Geno har prøvd ut 3 ulike AI-endoskop, og vi arrangerte i august et begrenset testkurs med CowScope fra Minitube. Tilbakemeldingene var gode, og 2-3 dagers opplæring ser ut til å være tilstrekkelig. Endoskopet er lett å håndtere, smalt slik at det passer til kviger, og det er enkelt å gjøre reint.

Brukernes praktiske erfaringer vil veie tungt når vi bestemmer om teknikken skal implementeres i Genos kurstilbud.  

Kurstilbud og aktiviteter i Geno