Hvorfor vise innhold i beholder

Lesetid: ca 1 min

Med mål om mindre svinn, økt kundetilfredshet og større avlsframgang, jobbes det med å få bedre samsvar mellom avlsplaner og innholdet i beholderne.

For å oppnå målene er vi avhengig av at dere som inseminerer følger opp:

  • Registrer kasserte doser i DHP og sørg for at varebeholdningen som blir vist utad ikke viser flere doser enn det du har i beholderen  
  • Innrapporter på riktig beholdernummer i DHP. Rapportering på feil beholder gir feil visning av varebeholdningen 
  • Innrapporter insemineringer fortløpende slik at visningen av innholdet er oppdatert til enhver tid

Hvorfor?

Best mulig samsvar mellom registrert varebeholdning, og det reelle innholdet i beholderne, har stor betydning for planene framover: 

  1. Avlsplan blir tilgjengelig i DHP for inseminører fra februar 2022. Da er det ikke lenger nødendig med utskrift av avlsplaner 
  2. Neste steg er å få opp oksealternativer i avlsplan på grunnlag av innhold i beholder 
  3. Dette gir mulighet for en kontinuerlig utsending av eliteokser 

Målene med dette 

  • Redusert generasjonsintervall og økt avlsframgang 
  • Mindre svinn på NRF eliteokser 
  • Kunne levere oksealternativene i avlsplan ved hver inseminering 
  • Økt kundetilfredshet 

Takk for ditt samarbeid i dette arbeidet!

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.