1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Geno sine kundeløfter

I løpet av 2022 har Geno utformet 4 kundeløfter, som omhandler økonomi, tid, kundeservice og trygghet.

Det er orientert om og arbeidet med kundeløftene internt i Geno i 2022. Du kan se kundeløftene i sin helhet lenger nede på siden og hva det betyr for deg som Geno-representant.

Ut til våre kunder i mars

Frem til nå har kundeløftene kun vært brukt til internt arbeid, men i løpet av mars vil vi publisere kundeløftene for våre kunder på geno.no. Dette til informasjon, slik at dere som inseminører kan være forberedt på spørsmål fra produsenter rundt kundeløftene.

Har dere spørsmål angående kundeløfter, ta kontakt med Vilde Kvale; .

Her er kundeløftene i Geno:

1. Økonomi

Vi bidrar til å øke din fortjeneste.

Hva betyr dette for deg som kunde?

Ved å benytte vårt avlsprogram, avlsrådgiving og våre produkter bidrar vi til å øke det genetiske nivået i din besetning. Vår kvalitetsgenetikk fra NRF og andre raser, gir deg økt fortjeneste. Du skal oppleve at prisen du betaler for våre produkter og tjenestes er en smart investering i din besetning.

Hva betyr dette for oss i Geno?

I Geno skal vi kontinuerlig arbeide med å utvikle produkter og tjenester som gir kunden økt fortjeneste. Det er viktig at vi kommuniserer de økonomiske fordelene ved bruk av våre produkter og tjenester, på en enkel og forståelig måte, slik at kunden kan ta de riktige valgene for sin besetning.

2. Tid

Vi leverer til avtalt tid.

Hva betyr dette for deg som kunde?

Tid er penger, sies det. Derfor skal du oppleve å få raske avklaringer, og at relevant og nødvendig informasjon alltid er lett tilgjengelig. Våre produkter og tjenester skal være tilgjengelig for deg til avtalt tid.

Hva betyr dette for oss i Geno?

I Geno skal vi arbeide for kontinuerlig forbedring av prosesser og automatisering av manuelle jobber. Dette for å gi kunden produktene og tjenestene de etterspør så raskt som mulig og til avtalt tid. Henvendelser fra fra kunder skal prioriteres høyt og besvares senest neste virkedag. Hvis henvendelsen krever videre avklaring skal kunden få beskjed om når svar kan forventes. Informasjonen vi går ut med skal være oppdatert og relevant for kunden.

3. Service og kundeopplevelse

Vi er her for deg.

Hva betyr dette for deg som kunde?

Det skal alltid være en hyggelig opplevelse å møte oss i Geno. Dette gjelder enten du har besøk av oss på gården, bruker våre digitale tjenester eller slår av en prat med oss på telefonen. Du skal oppleve at det er enkelt å bruke våre kanaler og bestille våre produkter og tjenester. Vi vil alltid være ryddige, behjelpelige og ærlige. Du skal oppleve at det gleder oss å hjelpe deg!

Hva betyr dette for oss i Geno?

I Geno skal vi møte våre kunder og eiere med forståelse og nysgjerrighet. Vi skal være ærlige og trygge i vår kommunikasjon, samtidig som vi skal løse kundens behov på en hyggelig og ydmyk måte. Våre kunder og eiere skalføle seg involvert og ivaretatt i sitt møte med oss. Det er viktig å bygge opp under samvirket i utviklingen av våre tjenestetilbud. Samtidig skal vi forsøke å imøtekomme hver enkelt kundes individuelle behov.

4. Trygghet

Vår kompetanse er din trygghet.

Hva betyr dette for deg som kunde?

Vårt avlsarbeid er godt vitenskapelig forankret, og våre tjenester skal være av god kvalitet. Din erfaring og dine innspill, sammen med vår kompetanse gir deg trygghet i valgene for din besetning. Dataene du deler er trygt lagret hos oss og kommer deg til gode gjennom en bærekraftig og frisk besetning.

Hva betyr dette for oss i Geno?

I Geno skal vi arbeide for å utvikle oss faglig og holde oss oppdatert på kundens behov og ønsker. I tillegg skal vi se de muligheter og utfordringer som kommer slik at vi kan være i forkant på vegne av kunden. Vi skal kunne vise til vitenskap og dokumentert effekt i vårt salg av produkter og tjenester, slik at kunden kan føle seg trygg på at Geno bidrar til gode valg for sin besetning. Vi skal dele vår kompetanse med kunden på en forståelig måte. Samtidig skal vi være lydhøre for de erfaringene som kunden deler med oss. Alle medarbeidere skal være bevisst på sin rolle i å sikre trygg lagring og sikker bruk av data.

Kundeløfter_jan2023.jpg
Klikk på bildet for større bilde.

Kundeløfter i Geno

Kundeløfter.JPG