Geno sine kundeløfter

Lesetid: ca 5 min

Geno har utarbeidet kundeløfter for å styrke kundens opplevelse av Geno og Geno sine produkter. I møte med kunden har dere som inseminerer en viktig rolle i oppfølgingen av disse kundeløftene.

Geno sine løfter til kundene er viktig i din jobb og hvordan du løser dine oppgaver. Et kundeløfte skal være en god veileder i arbeidet og styrke kundens opplevelse av både tjenestene og produktene.

Vi jobber hver dag for at vi skal lykkes sammen med kunden!

Økonomi - Vi bidrar til å øke kundens fortjeneste

Hva betyr dette løftet for kundene våre?

Ved å benytte Geno avlsplan, avlsrådgivning og våre produkter bidrar Geno til å øke det genetiske nivået i besetningen. Kvalitetsgenetikk fra NRF og andre raser, gir kunden økt fortjeneste. Kunden skal oppleve at prisen kunden betaler for våre produkter og tjenester er en smart investering i sin besetning.

Hva betyr dette løftet for DEG?

I Geno skal vi kontinuerlig arbeide med å utvikle produkter og tjenester som gir kunden økt fortjeneste. Det er viktig at vi kommuniserer de økonomiske fordelene ved bruk av våre produkter og tjenester, på en enkel og forståelig måte, slik at kunden kan ta de riktige valgene for sin besetning.

Økonomi - Vi bidrar til å øke kundens fortjeneste

Tid – vi leverer til avtalt tid

Hva betyr dette løftet for kundene våre?

Tid er penger, sies det. Derfor skal kunden oppleve å få raske avklaringer, og at relevant og nødvendig informasjon alltid er lett tilgjengelig. Våre produkter og tjenester skal være tilgjengelig for kunden til avtalt tid.

Hva betyr dette løftet for DEG?

I Geno skal vi arbeide for kontinuerlig forbedring av prosesser og automatisering av manuelle jobber. Dette for å gi kunden de produktene og tjenestene de etterspør så raskt som mulig og til avtalt tid. Henvendelser fra kunder skal prioriteres høyt og besvares senest neste virkedag. Hvis henvendelsen krever videre avklaring skal kunden få beskjed om når svar kan forventes. Informasjonen vi går ut med skal være oppdatert og relevant for kunden.

Tid - Vi skal levere til avtalt tid​​​​​​​

Service og kundeopplevelse - Vi er her for deg

Hva betyr dette løftet for kundene våre?

Det skal alltid være en hyggelig opplevelse å møte oss i Geno. Dette gjelder enten kunden har besøk av oss på gården, bruker våre digitale tjenester eller slår av en prat med oss på telefonen. Kunden skal oppleve at det er enkelt å bruke våre kanaler og bestille våre produkter og tjenester. Vi vil alltid være ryddige, behjelpelige og ærlige. Kunden skal oppleve at det gleder oss å glede deg!

Hva betyr dette løftet for DEG?

I Geno skal vi møte våre kunder og eiere med forståelse og nysgjerrighet. Vi skal være ærlige og trygge i vår kommunikasjon, samtidig som vi skal løse kundens behov på en hyggelig og ydmyk måte. Våre kunder og eiere skal føle seg involvert og ivaretatt i sitt møte med oss. Det er viktig å bygge opp under samvirket i utviklingen av vårt tjenestetilbud. Samtidig skal vi forsøke å imøtekomme hver enkelt kundes individuelle behov.

Service og kundeopplevelse

Trygghet - Vår kompetanse er din trygghet

Hva betyr dette løftet for kundene våre?

Vårt avlsarbeid er godt vitenskapelig forankret, og våre tjenester skal være av god kvalitet. Kundens erfaring og kundens innspill, sammen med vår kompetanse gir kunden trygghet i valgene de tar for sin besetning. Dataene kunden deler er trygt lagret hos oss og kommer kunden til gode gjennom en bærekraftig og frisk besetning.

Hva betyr dette løftet for DEG?

I Geno skal vi arbeide for å utvikle oss faglig og holde oss oppdaterte på kundens behov og ønsker. I tillegg skal vi se de muligheter og utfordringer som kommer slik at vi kan være i forkant på vegne av kunden. Vi skal kunne vise til vitenskap og dokumentert effekt i vårt salg av produkter og tjenester, slik at kunden kan føle seg trygg på at Geno bidrar til gode valg for sin besetning. Vi skal dele vår kompetanse med kunden på en forståelig måte. Samtidig skal vi være lydhøre for de erfaringene som kunden deler med oss. Alle medarbeidere skal være bevisst på sin rolle i å sikre trygg lagring og sikker bruk av data.

Trygghet - vår kompetanse er din trygghet

Hvordan skal vi få dette under huden?

Det jobbes nå videre med å finne de beste løsningene for hvordan kundeløftene skal forankres riktig gjennom hele Geno. Alle ansatte og inseminerende veterinærer blir orientert og involveres i arbeidet med kundeløftene nå. Formidling av dette ut til produsentene vil bli på et seinere tidspunkt.

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.

Geno sine kundeløfter