Fra 1. oktober må du søke elektronisk om tilskudd og refusjon til veterinærreiser

Lesetid: ca 3 min

For veterinærreiser som du har startet 1. oktober 2020 eller seinere, må du søke elektronisk om tilskudd og refusjon i Dyrehelseportalen.

Ku på beite
Foto: Lars Martin Bøe

Du kan sende inn reiseopplysninger daglig, eller så snart du har mottatt eventuelle fakturaer/kvitteringer.

Logg deg inn i Dyrehelseportalen på https://dhp.animalia.no/

Menypunktet «Registrer» –> «Reiser» er tilgjengelig fra 1. oktober.

Registrer besøk

Før du kan registrere en reise, må du registrere alle besøkene på reisen i Dyrehelseportalen. Dette er avgjørende for at du skal få beregnet korrekt tilskuddsbeløp fra fylkesmannen og/eller refusjonsbeløp fra Geno. Du kan registrere besøk på to måter:

  1. Du kan registrere semin- og helsebesøk direkte i Dyrehelseportalen via menypunktene «Registrer» –> «Besøk». Seminbesøk kan registreres i Dyrehelseportalen selv om du ikke har internettforbindelse.
  2. Dersom du bruker et tilsluttet journalsystem, for eksempel Sanimalis, overfører du besøksdata herfra til Dyrehelseportalen. Dette gjelder også besøk uten medisinbruk. Les mer om dette i brukerveiledningen til reiseregistreringen som du finner på https://www.animalia.no/no/Dyr/dyrehelseportalen/ og som er omtalt lenger nede.

Registrere reiser

Velg menypunktene «Registrer» –> «Reiser», og velg den datoen reisen startet. Trykk deretter «Start registrering».

Veiledning

Du får veiledning i Dyrehelseportalen som synlig tekst og som skjult tekst bak spørsmålstegn. I tillegg bør du lese den mer utfyllende brukerveiledningen som gir mer detaljert informasjon. Her finner du nyttige tips og svar på en del spørsmål du kan ha.

Brukerveiledningen til reiseregistreringen finner du fra 1. oktober på
https://www.animalia.no/no/Dyr/dyrehelseportalen/

Brukerstøtte

På https://dhp.animalia.no/ finner du kontaktopplysninger til brukerstøtte. Du skal ta kontakt med brukerstøtte i følgende situasjoner:

  1. Dersom du trenger hjelp til å registrere besøk eller fylle ut reisesøknad.
  2. Dersom du vil rapportere om uklarheter, feil og mangler i løsningen og i veiledningen.

Hvis du har spørsmål om regelverket for tilskudd til veterinærreiser, skal du ta kontakt med fylkesmannen. https://www.fylkesmannen.no/Om-oss/Kontakt-oss/

Hvis du har spørsmål om beregning av kjøregodtgjørelse i forbindelse med inseminering, skal du ta kontakt med Geno. 

Søknadsbehandling og utbetaling

Når du sender inn reiseopplysninger i Dyrehelseportalen, går de samme opplysningene både til Fylkesmannen og Geno. Opplysningene legges til grunn for endelig beregning av tilskudd til veterinærreiser fra Fylkesmannen og kjøregodtgjørelse fra Geno. Tilskudd og refusjon utbetales som hovedregel måneden etter at reisesøknadene ble sendt inn.

Kontroll av søknader

Maskinelle kontroller og kartløsning bidrar til å kvalitetssikre søknadene slik at de fleste reisesøknader kan behandles automatisk hos fylkesmannen. Reisesøknader kan bli plukket ut til manuell behandling hos fylkesmannen. Dette innebærer at du kan motta to vedtak fra samme fylkesmann om reisetilskudd for til sammen alle reiser du har sendt inn samme måned. Disse vedtakene kan bli sendt ut til ulike tidspunkt.

Frist for å søke om reisetilskudd fra fylkesmannen for 3. kvartal

Fra 3. juli 2020 ble fristen for å søke om reisetilskudd endret til 90 dager etter at reisen det søkes om tilskudd for, ble gjennomført. Endringen er begrunnet med overgang til elektronisk løsning for å søke om reisetilskudd.

For å gi deg mulighet til å sende inn alle reisene som du har gjennomført i 3. kvartal samtidig og i samme søknad, er fristen for å sende inn søknad om reisetilskudd for 3. kvartal 2020 beholdt uendret, og er 31. oktober. Dersom du sender inn søknad på papir i november for reiser gjennomført i september, vil det også være greit etter gjeldende forskriftstekst og søknadsfrist på 90 dager.

Geno, Animalia og Landbruksdirektoratet

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.