Første salgskurs for seminteknikere er gjennomført

Lesetid: ca 1 min

Ti heldige seminteknikere fikk være de første til å delta på salgskurset arrangert av Geno i oktober. Målet med kurset er å bidra med kunnskap som gir en tryggere og bedre hverdag.

Første salgskurs i eget hus for seminteknikere ble gjennomført 10.–11. oktober på Hamar.

Faglig og sosialt

Ti deltakere fra hele landet, fra Alta i nord til Agder i sør, ble plukket for dette salgskurset. Den geografiske spredningen av deltakerne var strategisk viktig for å skape forståelse og innsikt i ulike geografiske utfordringer. Samtidig var det en verdifull mulighet for seminteknikerne å bli kjent med kolleger fra forskjellige regioner. Det sosiale aspektet ble derfor også vektlagt på kurset.

Målet var å gi deltakerne ikke bare faglig kompetanse, men også nyttige råd for å møte mennesker i ulike situasjoner, med håp om å skape en tryggere og mer effektiv hverdag som semintekniker.

Den første dagen av kurset fokuserte på temaer som selvfølelse, lagspill og kommunikasjon. Vi var også innom Genos kundeløfter og IT. Den andre dagen ble arrangert på Store Ree, med omvisning og informasjon fra produksjons- og logistikkavdelingene. Siste post på programmet var diskusjon om hva som blir viktig fremover som semintekniker.

Fornøyde deltakere

Tilbakemeldingene fra de heldige deltakerne, som fungerte som prøvekaniner for det første kurset, var entydige. De var enige om at denne typen opplæring var verdifull og burde fortsette. De neste ti som blir utvalgt til å delta, kan glede seg til to dager i februar 2024 på Hamar.