1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Feltløftet - kampanjen

I kampanjen "Feltløftet" ønsker vi å sette fokus på den viktige jobben dere som inseminerer gjør. Det er laget to episoder av Genopodden i forbindelse med kampanjen som vi anbefaler dere å høre.

I den ene episoden forteller semintekniker Anne Gladsø Wibe om sin hverdag som inseminør og områdeansvarlig Cedric Øglænd forteller om viktigheten av gode forhold i arbeidshverdagen for både indeminørene og bøndene.

Hør episoden her:

Den andre episoden omhandler veterinærdekningen i Norge. Veterinærene Jorid Lybæk og Lill Frostad snakker om årsakene til dårligere veterinærdekning mange steder og hva som kan gjøres.

Hør episoden her:

Her finner du alle Genopodden-episodene.

Andre aktiviteter i kampanjeperioden

Andre aktiviteter som er gjennomført, eller blir gjennomført, er besøk i felt, utdeling av materiell, en nominasjon av «din inseminør» og filmsnutter hvor vi følger en inseminør på jobb. Følg med videre i sosiale medier og i Buskap. Kampanjen varer frem til juni.