Fagseminarer i opptak

Dere finner nå en egen oversikt over opptak av digitale fagseminarer under Min side.

Det er opprettet en oversikt med opptak av digitale fagseminarer som har vært gjennomført for veterinærer og seminteknikere. For å komme inn på denne oversikten må du logge deg på Min side på geno.no. 

Fagseminarer framover

Neste fagseminar blir i september med tema SenseHub aktivitetsmåler. Tema og tidspunkt for seminarene utover høsten vil bli formidlet fortløpende. Det blir sendt ut e-post til alle i forkant med informasjon om seminaret og lenke til Teamsmøtet.

Vi håper dere ser nytten av disse seminarene og enten deltar i møtet eller ser det i opptak. Kom gjerne med innspill og ønsker til tema.

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.