Fagseminar om strategi for eierinseminasjon

Lesetid: ca 1 min

Tema for digitalt fagseminar i april er "Strategi for eierinseminasjon".

Jorid Lybæk er veterinær i Geno og vil orientere om arbeidet med strategi for eierinseminasjon i Geno og hente innspill fra inseminørene på dette temaet.

Hvert fagseminar blir gjennomført to ganger slik at det er mulig å velge det tidspunktet som passer best. Tidspunkt for neste fagseminar er:

  1. Mandag 4. april kl. 19.30 - 20.30
  2. Onsdag 6. april kl. 08.30 - 09.30

Slik deltar du

Alle skal få tilsendt en e-post med informasjon om tema, dato og klokkeslett. E-posten inneholder også en lenke til møtet.

Vi har fått henvendelse fra noen som ikke har fått tilsendt invitasjonen til seminaret om REDX som var i februar. Det vil derfor bli satt opp på nytt i forbindelse med REDX-kampanjen. 

Tema fremover

Planer for tema resten av året:

  • April: Eierinseminørstrategi i Geno
  • Mai: BRSV/BoCV kontrollprogram + REDX-kampanje
  • Juni: Semin kontra gårdsoksen + fruktbarhetstema
  • August: Brunst og holdvurdering
  • September: Genomisk seleksjon -kampanje
  • Oktober: SenseHub aktivitetsmåler
  • November: Kontinuerlig utsendelse av eliteokser
  • Desember: Økonomi NRF vs Jersey

Ta forbehold om at det kan komme endringer.

Bli med!

Det har vært god deltagelse på seminarene så langt og vi oppfordrer enda flere til å bli med. Ved å delta får du siste oppdateringer om tema som er nyttig informasjon for deg som inseminerer. Det er også mulighet til å stille spørsmål i møtene. Vel møtt!

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.