1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Etterlyser retur av lånte beholdere

Geno etterlyser igjen retur av nitrogenbeholdere som er sendt ut til kunder. Det er ET 11 -beholdere som har blitt lånt ut i forbindelse med utsending av sæddoser utenom sædrutene.

Bilde av sædbeholder
Geno etterlyser retur av denne type beholder (ET 11) som er lånt ut til kunder. Foto: Turi Nordengen

Dersom du vet om produsenter som har slike beholdere stående, så er det fint om du hjelper til med å informere om at Geno ønsker disse i retur.

Få beholdere returneres

Det sendes ut slike beholdere med nitrogen og sæddoser direkte til kunder i spesielle tilfeller. Vi har etterlyst dette flere ganger tidligere og tar også direkte kontakt, men det er fortsatt en del beholdere som ikke returneres.

Be dem kontakte Geno

Bønder som har slike beholdere kan kontakte Jimmy Marken på e-post: . Han vil da ta kontakt med Schenker og avtale retur-forsendelsen.