1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Endring i distribusjon av eliteokser fra juni 2023

Nye eliteokser fra juni vil bli distribuert etter et annet mønster enn det som har vært vanlig.

Denne gangen er det disse rutene som får tilgang på de nye eliteoksene først:

  • Øst-Vest-ruta fra Ree
  • Vestlandsruta fra Særheim
  • Nord Norge-Ruta fra Hallsteingård

Utsending fra 5. juni til første uken i juli

Bakgrunnen for endringen skyldes at flere har gitt innspill på at rekkefølgen på utdeling av de nye eliteoksene bør endre innimellom, og at perioden fra mai til oktober ble veldig lang. Vi har derfor tatt hensyn til dette og endret oppstart for utsending av nye eliteokser til 5.juni. Dette betyr igjen at de siste som får utdelt nye eliteokser vil få disse første uka i juli (uke 27).