Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Dyrevelferdsprogram for storfe

Lesetid: ca 0 min

Ei samla norsk storfenæring har vedtatt å etablere et Dyrevelferdsprogram for storfe gjennom ei felles bransjeretningslinje. Dyrevelferdsprogrammet for storfe (DVP) vil tre i kraft fra 2022.

Hele storfenæringa står bak programmet. Det vil si Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF), Nortura, Q-meieriene, TINE, Tyr, Geno, samt faglagene ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Animalia har koordinert prosessen med utvikling av programmet.

Inkluderer 99 prosent av alle storfe

Fra 1. januar 2022 til 1. mai 2023 skal alle storfebesetninger med mer enn 10 dyr innrulleres i dyrevelferdsprogrammet. Produsenter med mer enn 10 storfe utgjør ca 99 prosent av alle storfe i Norge. Besetningene vil innrulleres i dyrevelferdsprogrammet over en periode på 16 måneder fra 1. januar 2022.

Obligatorisk veterinærbesøk

I løpet av innrulleringsperioden skal alle storfebesetninger som omfattes av dyrevelferdsprogrammet ha gjennomført et veterinærbesøk, et såkalt DVP-besøk. Produsentene må selv inngå avtale med en veterinær om besøk. DVP-besøk skal gjennomføres seinest hver 16. måned deretter.

Les mer om dyrevelferdsprogrammet.

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.