Digitalt fagseminar om SpermVital

Lesetid: ca 0 min

Det blir SpermVital-kampanje på nyåret. I den forbindelse arrangerer Geno digitalt fagseminar i januar med forskningsleder i SpermVital AS, Elisabeth Kommisrud.

Fagseminaret er for alle og det er mulig å velge mellom to tidspunkt:

Torsdag 4. januar kl. 19:30-20:30

Fredag 7. januar kl. 08:00-09:00

Hvorfor ikke bruke SpermVital?

SpermVital-kampanje starter i januar og er rettet mot tre utvalgte områder. Målet med kampanjen er å nå nye kunder. Områdene er derfor valgt ut på bakgrunn av lite bruk av Spermvital. I kampanjeperioden er det disse områdene som tilbys en rabatt på kr. 120 per dose SpermVitalsæd.

Områder:

  • Ringsaker
  • Gjesdal
  • Sande i Vestfold

I forbindelse med kampanjen arrangerer Geno digitalt fagseminar i januar med forskningsleder i SpermVital AS, Elisabeth Kommisrud. Seminaret er beregnet på samtlige inseminører i hele landet.

Det blir sendt ut en egen innkalling på e-post.

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.