Høstens markedsuker

Med høsten kommer også nye markedsuker. Områdene som står for tur nå er Nord-Norge, Østlandet Sør og Østlandet Nord.

Høstens markedsuker arrangeres slik:

Uke 44:  Nord Norge

Uke 46: Østlandet Sør

Uke 48: Østlandet Nord

Tema for møtene

Temaet før høstens møter er verdien av NRF samt hvordan utnytte denne verdien best mulig. Dere som inseminerer vil bli invitert med i disse møtene og vi oppfordrer dere til å delta.

Ny variant i Nord-Norge

I Nord Norge skal vi prøve oss med en ny variant der målet er å samle flest mulig grupper rundt kjøkkenbordene i Nord- Norge. Vi samler 4-8 stykker per gruppe, som får de faglige oppdateringene digitalt. Deretter blir det en påfølgende diskusjon rundt bordene som igjen avsluttes med en sentral oppsummering. Vi gleder oss til å prøve ut denne varianten.  

Vel møtt til faglig påfyll!