1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Angusokse med negativ utvikling av klauver

Angusoksen 74098 Poseidon av Høystad anbefales fortrinnsvis til produksjon av slaktedyr, grunnet negativ utvikling på klauv etter endt test.

Oksen er kun tilgjengelig ute på sædruta.

Les mer om angusoksen Poseidon av Høystad på TYR sine nettsider.

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.