Strategi for utdanning av eierinseminører i Geno

Lesetid: ca 1 min

En arbeidsgruppe i Geno har siden januar i år arbeidet med å finne en ny strategi for utdanning av eierinseminører i framtida.

Stadig flere ønsker å utdanne seg til eierinseminør, og da er det viktig at vi har en plan for hvordan vi gjør dette framover.

Samlet inn innsikt fra mange hold

Det viktigste har vært å spørre OG lytte til de dette påvirker. For å få et så godt grunnlag som mulig for å utarbeide et forslag til ny strategi for styret i Geno, er det viktig at vi har gjort et innsiktsarbeid fra så mange kanter som nødvendig. Arbeidsgruppa har blant annet hentet innspill fra eierinseminører, produsenter med leid inseminering, seminteknikere, veterinærer, Geno-utvalg, Norges Bondelag og Tine. 

Eierinseminering har kommet for å bli

Ut fra alle innspill har arbeidsgruppa forsøkt å samle trådene og oppsummere det bildet som de aller fleste er opptatt av når det gjelder eierinseminering. Uten å røpe for mye, så kan vi si at eierinseminering har kommet for å bli, og Geno har ikke til hensikt å hindre utvikling.  

Videre framdrift

Det endelige forslaget til ny strategi presenteres for ledergruppa i Geno 16. mai og for styret i Geno 23. mai. Styret avgjør da om forslaget skal vedtas eller ikke.  

Tilbake til For eierinseminører.