40. Husdyrproduksjon i lys av klimautfordringene

Hva slags grep skal man ta i husdyrproduksjonen for fremtiden? Det er ikke hvem som helst vi har fått inn i vårt studio på Storfe 2023, til å svare på nettopp dette.

Programlederne og gjester sitter ved bordet i studio.
Hva slags grep skal man ta i husdyrproduksjonen for fremtiden? Laila Aass og Christian Anton Smedshaug hadde foredrag på kongressen og var i samtale om dette temaet i Genopoddens studio på Storfe 2023.

Laila Aass er Dr. Scient og forsker ved NMBU, Norges miljø-og biovitenskapelige universitet. Hun har jobbet mye med forskning på både avl og kjøttkvalitet samt potensial for reduksjon av klimagasser fra drøvtyggere gjennom husdyravl – og utvikling av gårdsmodeller for klimagassutslipp. Under Storfe 2023 har hun holdt innlegg sammen med Christian Anton Smedshaug, daglig leder i AgriAnalyse, hvor de har snakket om teamet "Avl og husdyrproduksjon i lys av klimautfordringene".

Hvordan ser faktisk matproduksjonen vår ut? Hvilke forhold se våre gjester når det gjelder økonomi, utvikling og spørsmål knyttet til verdikjeden for norsk husdyrproduksjon?

Vi tar praten her i Genopodden: