39. Med blikket for fremtiden

Genopodden åpnet ballet med å få invitere Arne Bardalen sammen med Geno sin styreleder, Vegard Smenes, til en prat under konferansen Storfe 2023.

Programlederne og gjester sitter rundt et bord med mikrofon i Genopodden sitt studio
Genopodden hadde eget studio under Storfe 2023. Fra venstre: Styreleder i Geno Vegard Smenes, programlederne Oda Christensen og Rasmus Lang-Ree og Arne Bardalen fra NIBIO.

Arne Bardalen, Spesialrådgiver i NIBIO, er en nestor i forskningen for norsk matproduksjon. Han åpnet Storfe 2023 med en samtale med vår mat- og landbruksminister, Geir Pollestad, med det store spørsmålet "Kan vi gi norske storfeprodusenter tro på ei framtid i norsk matproduksjon, når dagens fokus er at drøvtyggernes død er løsningen på klimakrisen?"

I denne podepisoden tar Arne Bardalen og Vegard Smenes pulsen på fremtiden for norsk matproduksjon, med et særlig blikk på husdyrhold. Hva betyr egentlig bærekraft i landbruket? Og hva er løsningen for norsk matproduksjon? Er det positive briller eller negative briller som skal bæres?

Hør samtalen her: